ดูประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ดูประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ประหยัดพลังงานกับ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน® และการประยุกต์ใช้ DXFC ™

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงระหว่างแรงกดดันหัวโดยใช้คอมเพรสเซอร์ของระบบและการระบายความร้อนที่ลอยจะขึ้นอยู่กับความต้องการของสถ​​านที่และระบบทางภูมิศาสตร์

100% DXFC จะประสบความสำเร็จเมื่อรอบหรือเก็บความร้อนธนาคารจะเย็นกว่าภาระระเหยหรือต้องการออกจากอุณหภูมิของน้ำสำหรับการใช้น้ำเย็นขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบระบายความร้อนและความต้องการ

ประหยัดพลังงาน V​​S-ควบแน่นอุณหภูมิ

DX ระบายความร้อนฟรี

ต้องการความช่วยเหลือ? คลิกที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือออนไลน์