Co2 น้ำตกและหมุนเวียน

Co2 น้ำตกและหมุนเวียน

Co2 น้ำตกและไหลเวียน Re

ออกแบบมาเพื่อมอบแช่เย็น Co2 สารทำความเย็นเหลวระเหยหรือกรณีการกลับมาร้อนกาลักน้ำเป็นวิธีของการให้บริการวงจรขั้นตอนที่สองการระบายความร้อน

Co2 น้ำตก-PHX ของเหลวรับสัญญาณที่มี LPA-ปั๊มรุ่น 809-SS-Co2a

ต้องการความช่วยเหลือ? คลิกที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือออนไลน์