รุ่น 875 Surge ประเภท Liquid Receiver

สินค้าไฮไลท์

หลักการทางอุณหพลศาสตร์ของ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

มากที่สุดในปัจจุบันเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศระบบเสีย 20% ถึง 40% ของ

รุ่นLPA® 860-SS-075

860-SS-075-EA

860-SS-075-B | 4 30 เพื่อ GPM | แม็กซ์หัว 50 ฟุต PS

รุ่น 875 Surge ประเภท Liquid Receiver

875 ไฟกระชาก-158-อัตโนมัติ bypass1.8c

รายละเอียดกระชากรับของเหลวชนิดต่ำพร้อม 1 5-/ 8 "Auto By-Pass เนื่องจากข้อ จำกัด ของความสูงของระบบรับของเหลวที่ถูกดัดแปลงประเภทไฟกระชาก

ปล่อยให้ตอบกลับ

ต้องการความช่วยเหลือ? คลิกที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือออนไลน์