833-10-IND-B 3ph มอเตอร์ .33hp

สินค้าไฮไลท์

รุ่นLPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 30 เพื่อ GPM | แม็กซ์หัว 50 ฟุต PS

หลักการทางอุณหพลศาสตร์ของ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

มากที่สุดในปัจจุบันเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศระบบเสีย 20% ถึง 40% ของ

833-10-IND-B 3ph มอเตอร์ .33hp

820-10-IND-B

เปลี่ยน 833-10-IND-B (มาตรฐาน) LPA®มอเตอร์

มอเตอร์เปลี่ยนให้เหมาะสมกับชุด 833 ทั้งหมด

รหัสสั่งซื้อ: 833-10-IND-B

  • การจ่ายแรงดัน: 208 230-/ 460V
  • 50 / 60hz
  • เพาเวอร์ .33 แรงม้า 3 เฟส
  • TEFC (ล้อมรอบทั้งหมด Fan Coil)
  • การป้องกันการรุกรานมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
มีสินค้า

เปลี่ยน 833-10-IND-EA (สิ่งแวดล้อม Agression) LPA®มอเตอร์

มอเตอร์เปลี่ยนให้เหมาะสมกับชุด 833 ทั้งหมด

รหัสสั่งซื้อ: 833-10-IND-EA

820-10-IND-EA

  • การจ่ายแรงดัน: 208 230-/ 460V
  • 50 / 60hz
  • เพาเวอร์ .33 แรงม้า 3 เฟส
  • TEFC (ล้อมรอบทั้งหมด Fan Coil)
  • ป้องกันที่เพิ่มขึ้นการรุกรานสิ่งแวดล้อม
มีสินค้า

ความเห็นถูกปิด

ต้องการความช่วยเหลือ? คลิกที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือออนไลน์